Skyblock Commands

SkyBlock is een populaire gamemode gebaseerd op de gamemode survival. Spelers starten op een klein eiland dat voornamelijk bestaat uit dirt met daarop een enkele boom en chest met items. Het doel van Skyblock is om te overleven en je eiland uit te breiden aan de hand van 'challlenges'.

In Smessiecraft zijn er verschillende commands die spelers in Skyblock kunnen gebruiken:

/island, teleporteer naar je eigen eiland
/island ban, verban een speler van je eiland
/island banlist, geeft een lijst weer van spelers die verbannen zijn op je eiland
/island unban, unban een speler van je eiland
/island sethome, zet je specifieke home binnen je eiland
/island setname, geef je eiland een naam
/island settings, geef de settings weer van je eiland
/island spawn, teleporteer naar de Skyblock spawn
/island resetname, reset je eiland naam

/island biomes, geeft de huidige biome weer en geeft de mogelijkheid deze aan te passen
/island challenges, geeft de verschillende challenges weer
/island create, maak een nieuw eiland
/island go, teleporteer naar je eiland
/island info, laat informatie over je eiland zien of het eiland waar je op staat
/island language, verander de taal
/island level [player], bereken je eiland level of het level van een andere speler
/island reset, reset je eiland

/island team, bekijk en pas je eiland team aan, dit zijn de spelers met wie je 1 eiland beheert
/island team accept, accepteer een eiland team uitnodiging
/island team coop, geef een speler coop permissies op je eiland
/island team uncoop, verwijder een coop speler van je eiland

/island team leave, verlaat het eiland van je team
/island team invite, invite een speler tot je team
/island team kick, kick een speler van je team
/island team promote, promote een speler tot de volgende rank, zie hieronder voor een lijst met ranks
/island team demote, demote een speler tot de vorige rank, zie hieronder voor een lijst met ranks

/island team reject, weiger een uitnodiging om tot een team toe te treden 
/island team setowner, zet de eigenaar van het eiland van een team
/island team trust, geef een speler de trusted rank op je eiland
/island team untrust, verwijder een speler van met de trusted rank op je eiland

/island top, bekijk de top 10 eilanden van de server
/island warp, teleporteer naar een warp van een speler
/island warps, bekijk alle warps die spelers hebben aangemaakt

In Skyblock zijn er verschillende ranks die een bezoekende speler kan krijgen, deze zijn:

  • Visitor
  • Coop
  • Trusted
  • Member
  • Sub-Owner